Mobiel

06-27032594

 

Adres

 

Troskerslaan 19
1185 BV Amstelveen

KVK

58893873

BTW Nummer

NL002078509B39

Verstuur een bericht

   

   

  Privacy verklaring
  Alle gegevens die per mail door jou worden verstrekt, worden verwerkt in een zeer goed beveiligde omgeving. Wij gebruiken die gegevens uitsluitend voor de communicatie die nodig is tijdens projecten. Gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Hieronder lees je de uitgebreide toelichting.

  Contactgegevens
  Duurzame Kinderkamer Stylist
  Troskerslaan 19
  1185 BV Amstelveen

  De gegevens die wij verwerken en het doel daarvan
  Wij verwerken uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om communicatie over een project mogelijk te maken. Deze beperken zich tot naam, adres, woonplaats, emailadres en mobiel nummer. De hierboven genoemde gegevens worden bewaard in een offline bestand.

  Toestemming voor het verwerken van gegevens
  De toestemming om in het offline bestand te worden opgenomen, wordt gegeven door het invullen van het intakeformulier dat per mail gestuurd wordt.

  Inzage in verwerkte gegevens; mogelijkheid om gegevens te laten wijzigen, te laten beperken of te laten wissen
  De klant heeft recht om schriftelijk of per email daarover vragen te stellen. Een reactie daarop wordt binnen vier weken gegeven.
  Eveneens heeft de klant het recht om onjuiste gegevens te laten wijzigen of om de verwerkte gegevens geheel of gedeeltelijk te laten wissen.

  Ter beschikking stellen van klantgegevens aan derden
  Het enige doel van de gegevensverwerking is de communicatie met de klant. Er wordt op geen enkele wijze informatie over de klant aan derden verstrekt.

  Klachten
  De klant heeft het recht een klacht betreffende privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.